• பெய்ஜிங் ஜின்யெஹோங் மெட்டலர்ஜிகல் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மென்ட் கார்ப் லிமிடெட்.
  • bjmmec@yeah.net
  • +86 15201347740/+86 13121182715

மில் ரோலிங்கிற்கான ரோல்ஸ்